חדשות

פרשת "ויצא"

השבת פרשת "ויצא". ה'"אור החיים" הק' מבאר ש"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" מרמז על ירידת הנשמה ממקור חוצבה על מנת להתלבש בתוך גוף גשמי

המשך לקרוא »