פרשת משפטים – עבדות ושכחה

לוחם האש איתמר פישר רס"ן במיל'
ארז שרווינטר

ארז שרווינטר

בעלים, מנכ"ל ועיתונאי בקבוצת ניוז

פרשת משפטים – עבדות ושכחה

מאת: רס"ן במיל' איתמר פישר ממערך הכיבוי וההצלה

מדוע פתחה הפרשה דווקא את נושא העבד לפני כל החוקים והמשפטים?
מסבירים חכמים, מכיון שרק עתה יצאו ישראל ממצרים, ועדין חשים הם את עצמת המכות שקיבלו במצרים, זה הזמן המתאים ביותר לבאר את כל ענין העבדות ולחנכם כיצד לנהוג בעבד.

משל למה הדבר דומה, מלך שמרדו בו והוא נאלץ להמלט מארמונו, כשרק בגדים לגופו.

המורדים הלכו והתקרבו ובלית ברירה, כשהבחין שהוא כמעט נתפס, הוא מהר לנקוש על דלת של בית שהזדמן לפניו וקרא לבעל הבית: "אנא, הצל אותי!".

בעל הבית, שהבין את המצוקה הנוראה בה הוא נתון, הורה לו לשכב במהירות ופרש מעליו ערמת שקים סחבות שהיתה לו בביתו.

לא חלפו חמש דקות, וכבר נשמעו נקישות עזות על דלת הבית: "איפה הוא?" בעל הבית נגש לפתח: "את מי אתם רוצים? "זוז" – שאגו המורדים, נכנסו פנימה והחלו לנקוש על הקירות ועל הארונות בקתות הרובים , כדי להבחין היכן יש דלת כפולה.

אחד מהם הבחין בערמת הסחבות שהיתה מנחת בפנת החדר, והכה עליה נמרצות, אך בנס לא העלה על דעתו לחפור בה ולגלות את מי שמסתתר בתוכה.

לבסוף התיאשו המורדים ופנו ללכת, וכשהשתרר במקום שקט העז המלך לצאת, עדין רועד וחוור כסיד.

"הצלת את חיי", לחש למצילו, נותר בביתו עוד יומיים, וכשהתרחקו עוד המורדים, יצא למקום אחר.

חלפו חודשים ספורים, המרד דוכא – והמלך שוב ישב בהדר על כסאו.

אחת מן הפעולות הראשונות שעשה, היתה, כמובן, לקרוא למצילו, על מנת לגמול לו על מה שעשה עבורו.

"הצלת את חיי", אמר לאיש כאשר עמד לפניו, "מה ביכולתי לעשות עבורך?".
"תודה לך אדוני המלך, אך איני חסר דבר… מכל מקום, אם זוכה אני לדבר אתך, מסקרן אותי לדעת כיצד הרגשת תחת ערמת הסחבות שהנחתי עליך, כשהחרבות הכו מעליך?".
למשמע הבקשה האדים המלך כולו: "איך אתה מדבר? הלא תבוש!", ומיד פקד על העבדים שלפניו: "הוציאוהו למוות בתליה!".

"אדוני המלך", פער האיש את פיו בתדהמה, "אני חוזר בי מהשאלה… רחם עלי, נהג בי כאלו לא שאלתי מאומה…".

אך המלך לא נרגע: "אי אפשר למחק את מה שדברת! זוהי חוצפה איומה שאתה עתיד לתת עליה את הדין!".

לא הועילו כל בקשות הרחמים ועל צוארו הונח חבל התליה הספירה לאחור החלה והמלך עצמו מופקד על הארוע.

כשאמר התלין את הספרה "שתים" וכפסע היה בינו לבין המות, נגש אליו המלך, הסיר את החבל מעל צוארו ואמר לו כשחיוך על פניו: "כעת יודע אתה כיצד הרגשתי?!… לעולם לא היית מבין זאת, אלמלא היית חווה זאת על בשרך…".

מלים רבות אינן יכולות להסביר מה פשר המושג "עבדות", אך עם ישראל, אשר זה עתה יצאו מעבדות לחרות מבינים זאת היטב על בשרם, לפיכך הפרשה פתחה בצווי זה, בטרם ילכו המאורעות שארעו להם וישקעו בתהומות השכחה.

שבת שלום

זמני כניסה ויציאת השבת:
תל אביב: 17:07-18:06

תגובות

דילוג לתוכן