תרבות

פרשת “עקב”

שבת פרשת “עקב”. בתחילת הפרשה מופיע הפסוק שאנו אומרים בברכת המזון: “ואכלת ושבעת וברכת את ה’ אלוקיך”. מיד לאחר מכן נאמר: “השמר לך פן תשכח

המשך לקרוא »

פרשת “ואתחנן”

  השבת פרשת “ואתחנן”, שבת “נחמו”. בפרשה נאמר: “ואתם, הדבקים בה’ אלוקיכם, חיים כולכם היום”. רוצים לחיות חיים אמיתיים, חיים רוחניים? על ידי שנהיה דבוקים

המשך לקרוא »

פרשת “דברים”

השבת פרשת “דברים”. השבת נקראת גם בשם “שבת חזון” על שם ההפטרה “חזון ישעיהו בן אמוץ” שחזה את החורבן. אבל מצד שני המילה חזון מרמז

המשך לקרוא »