תרבות

פרשת “בהעלותך”

השבת פרשת “בהעלותך”. בפרשה מופיע הפסוק אותו אנו אומרים בעת שפותחים את ארון הקודש: “ויהי בנסוע הארון… קומה ה’ ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך”. איך

המשך לקרוא »

הורוסקופ :  7 – 13 ביוני 2019

הטור האסטרולוגי של חוה מזר-טלפון  5731540 – 03   כל הזכויות שמורות ©                             הורוסקופ :  7 – 13 ביוני 2019   טלה התקופה עשויה להשפיע

המשך לקרוא »

פרשת “במדבר”

השבת פרשת “במדבר”. בפרשה, אומר הקב”ה למשה לבחור נשיא לכל שבט, כדי לספור את העם. כאשר משהו יקר לנו, אנו סופרים אותו שוב ושוב כדי

המשך לקרוא »

פרשת “בחוקותי”

השבת פרשת “בחוקותי”. הפרשה פותחת במילים: “אם בחוקותי תלכו…” אזי זוכים לכל הברכות. המילה ‘תלכו’ מרמז על עליה כמו שכתוב “ילכו מחיל אל חיל”, דהיינו

המשך לקרוא »

פרשת “בהר”

השבת פרשת “בהר”. התורה מצווה אותנו בפרשה זו על מצוות השמיטה: “כי תבואו אל הארץ… ושבתה הארץ שבת לה’”. ישנה גישה האומרת שהמצוות ניתנו לתועלת

המשך לקרוא »