דצמבר ב15, 2017

פרשת מקץ

השבת פרשת "מקץ"* שבת חנוכה. כאשר אנו מדליקים את נרות החנוכה, מברכים במילים: "שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה". על פי הפירוש הרגיל, הכוונה

לקריאה »