ספטמבר ב11, 2019

מרכז ויץ לפיתוח בר קיימא ברחובות נבחר להקים ולהפעיל את המרכז להתייעלות במשאבים בתעשייה, בתקציב ממשלתי של 51 מיליון שקלים

מרכז ויץ ברחובות נבחר על ידי משרדי הכלכלה והתעשייה, הגנת הסביבה והאוצר לסייע לתעשייה בישראל למנף הזדמנויות להפחתת זיהומים וסיכונים סביבתיים ומקורות זיהום – אמצעי

לקריאה »