fbpx

לקראת שבת

כימי צאתך מארץ מצרים

הערב נשב כולנו יחד ל"ליל הסדר" ונחגוג את *"חג החירות"*. הרבי מליובאוויטש מסביר את מושג ה"חירות" בצורה מעניינת. *חירות* היא מושג יחסי, שמשמעותו – האפשרות

לקריאה »

השבת *שבת הגדול*, פרשת *"צו"*.

השבת *שבת הגדול*, פרשת *"צו"*. נוהגים לקרוא בשבת אחר הצהריים, לאחר תפילת מנחה, חלק מההגדה של פסח. בהגדה אנו אומרים: "והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא

לקריאה »

פרשת "ויקרא"

השבת פרשת *"ויקרא"*. בפסוק השני בספר ויקרא נאמר: "אדם כי יקריב מכם קרבן לה׳…" המילה *"מכם"* מלמדינו, שהקרבן האמיתי, הוא מה שהאדם נותן מתוכו –

לקריאה »

פרשיות ויקהל-פקודי

השבת קוראים את פרשיות *"ויקהל – פקודי"* מחוברות. ואת *"פרשת החודש"*. בהקשר לארון הקודש שהיה במשכן, בו היו מונחות התורה הקדושה ולוחות הברית, אומרת התורה:

לקריאה »

פרשת כי תשא ופרשת פרה

פרשתנו מתחילה במילים: "כי תשא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו…". מצוות מחצית השקל שזה עתה קיימנו בערב פורים. כאשר הסתפק משה רבינו

לקריאה »

השבת פרשת "יתרו"

בפרשה נאמר: "ולא תעלה במעלות על מזבחי" – שלא לעלות למזבח במדרגות, הסיבה לכך היא, כשעולים במדרגות מרחיבים את הפסיעות וזה בזיון לאבנים. לכן, צריך

לקריאה »

השבת פרשת "בשלח"

בהמשך לסיפור של קריעת ים-סוף, מופיע בפרשה הפסוק: "ויאמינו בה' ובמשה עבדו". מספרים על יהודי שהגיע לבקש את ברכתו של צדיק בעניין רפואי, שלח אותו

לקריאה »

השבת פרשת משפטים

השבת פרשת *"משפטים".* מהפסוק בפרשה: "השב תשיבנו לו" אנו לומדים על מצוות *השבת אבידה*. המדרש מספר על רבי שמואל, שהגיע פעם לרומי ומצא אבידה, אבן

לקריאה »
דילוג לתוכן
%d בלוגרים אהבו את זה: