לקראת שבת

פרשת “בא”

השבת פרשת “בא”. בפרשה בני ישראל מצווים על קרבן הפסח: “אל תאכלו ממנו נא… כי אם צלי אש, ראשו על כרעיו ועל קרבו”. כידוע שהשה

לקריאה »

פרשת “וארא”

השבת פרשת “וארא”. “ראה נתתיך אלוקים לפרעה, ואהרן אחיך יהיה נביאך” – רש”י מבאר: “אתה תדבר – פעם אחת… כפי ששמעת מפי, ואהרן אחיך ימליצנו

לקריאה »

פרשת “שמות”

השבת פרשת “שמות”. “ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך”. מהי ההגדרה של ‘עבודת פרך’? רבי משה בן מימון (הרמב”ם) בספרו הי”ד החזקה מגדיר ‘עבודת פרך’

לקריאה »

פרשת “ויחי”

השבת פרשת “ויחי” “ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה לי הם, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי”. בעוד שאר הנכדים

לקריאה »

פרשת “ויגש”

“ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבךּ, ובנימין בכה על צואריו” – האירוע המרגש הזה מתרחש כאשר יוסף מתגלה לאחיו במצרים. רש”י מפרש שהבכי המשותף היה

לקריאה »

פרשת “מקץ”

השבת פרשת “מקץ”. “ויכר יוסף את אחיו, והם לא הכירוהו..” אחי יוסף יורדים למצרים בשליחות יעקב אביהם, לרכוש אוכל, היות ושנות הרעב היו אז בעיצומן.

לקריאה »

פרשת “וישב”

השבת פרשת “וישב”. “והנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי…”, בחלום זה – השני מחלומות יוסף, מתוארים בני יעקב ככוכבי השמים, יתרון ומעלה לעומת

לקריאה »

השבת פרשת “וישלח”. לאחר ששני בני יעקב ‘שמעון ולוי’ הרגו את אנשי העיר שכם (בעקבות המאורע עם דינה אחותם), מספרת לנו התורה: “ויהי חתת אלוקים

לקריאה »

פרשת ”ויצא”

השבת פרשת ‘ויצא”. יעקב אבינו יוצא לחרן (מקום של טומאה) בשליחות הקב”ה על מנת להקים את בית ישראל, את 12 השבטים – הבסיס של עם

לקריאה »

פרשת “תולדות”

השבת פרשת “תולדות”. לאורך כל הפרשה רואים כיצד יצחק אוהב את עשיו, עד שהוא שולח אותו להכין לו מטעמים על מנת שיוכל לברך אותו לאחר

לקריאה »

פרשת חיי שרה

השבת פרשת חיי שרה. לאחר שאברהם ויצחק חוזרים לחברון מנסיון העקידה, הם מגלים שהרעיה המסורה והאמא היקרה *שרה אמנו* הלכה לעולמה. אברהם מחפש מקום מתאים

לקריאה »

פרשת “וירא”

השבת פרשת “וירא”. מפרשת השבוע אנו למדים על גדולת מצוות הכנסת אורחים שקיים אברהם אבינו, שלמרות שהקב”ה התגלה אליו, מתעסק הוא באורחים שהגיעו, עד שחז”ל

לקריאה »

פרשת “לך לך”

השבת פרשת “לך לך”. בפרשה מסופר כיצד הקב”ה מבקש להקים ברית בינו לבין אברהם אבינו וזרעו אחריו, על ידי קיום מצוות ברית המילה. אצל אברהם

לקריאה »

פרשת “נח”

השבת פרשת “נח”. 120 שנה לוקח לנח לבנות את התיבה, ואז מגיע הציווי האלוקי: “בוא … אל התיבה”. הבעל-שם-טוב מבאר פסוק זה על פי החסידות,

לקריאה »

פרשת “בראשית”

השבת פרשת “בראשית”. לאחר שאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, הוא התחבא מפני ה’ בתוך עץ הגן. הקב”ה פונה לאדם ושואל אותו “אַיֶכָּה”? – היכן

לקריאה »
דילוג לתוכן