לקראת שבת

שמחת תורה

הערב נחגוג את “חג שמיני עצרת – שמחת תורה”. המילה ‘עצרת’ הוא גם מלשון עצירה. במשך חג הסוכות אנחנו מתפללים גם עבור כל עמי העולם,

לקריאה »

חול המועד סוכות

שבת “חול המועד סוכות”. חג הפסח נקרא: “זמן חירותנו” – כי בזמן הזה של חודש ניסן יצאנו לחירות. שבועות נקרא בשם: “זמן מתן תורתנו” –

לקריאה »

ערב חג סוכות

החג המיוחד עליו נאמר: “ושמחת בחגך והיית אך שמח”. ישנם מצוות רבות אותם אנו מקיימים באמצעות היד, מצוות אחרות מקיימים על ידי הרגליים, אחרות באמצעות

לקריאה »

פרשת “האזינו”

השבת פרשת “האזינו”. בשירת האזינו נאמר: “יצב גבולות עמים, למספר בני ישראל”. לכאורה מה הקשר בין ‘גבולות עמים’ לבין בני ישראל? כתוב במדרש: “אחד מכם

לקריאה »

יום כיפור

הערב ניכנס ליום הקדוש ביותר של השנה – “ום כיפור”. ידוע הסיפור על הילד היתום שגדל אצל הגויים, וכשגדל ונודע לו עובדת היותו יהודי, הצטרף

לקריאה »

פרשת “וילך”

השבת פרשת “וילך”. אומרים כי בכדי שמשיח יבוא, צריכים כל היהודים להתאחד. הבעיה היא, שבכדי שכל היהודים יתאחדו – המשיח צריך לבוא לפני כן… בפרשתנו

לקריאה »

לקראת ראש השנה

הערב נחגוג את ראש השנה, יום הדין – יום בו כולנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, מבקשים ומתחננים שיכתוב ויחתום אותנו לשנה טובה ומתוקה. ידועה

לקריאה »

פרשת “נצבים”

השבת פרשת “נצבים”. הפרשה מתחילה: “אתם נצבים היום כולכם… ראשיכם שבטיכם זקניכם כל איש ישראל… מחוטב עציך עד שואב מימיך”. האור החיים הק’ מבאר שכוונת

לקריאה »

פרשת “כי תבא”

השבת פרשת “כי תבא”. בפרשה כתובות ברכות נעלות ונפלאות כאשר עם ישראל ישמור על התורה ויקיים את המצוות. מנגד מופיעה בה גם התוכחה (הקללות) אם

לקריאה »

פרשת “כי תצא”

השבת פרשת “כי תצא”. בפרשה אנו לומדים על מצוות השבת אבידה, בפסוק: “לא תראה את שור אחיך … נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך”. עלינו

לקריאה »

פרשת “שופטים”

השבת פרשת “שופטים”. הפרשה מתחילה במילים: “שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך”. מדובר בשני תפקידים שמשלימים אחד את השני, השופט קובע איך צריך להתנהג, והשוטר

לקריאה »

פרשת “ראה”

השבת פרשת “ראה”. בפרשה נאמר: “לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כי פתוח תפתח את ידך לו…”, הציווי על מצוות הצדקה.

לקריאה »

פרשת “עקב”

שבת פרשת “עקב”. בתחילת הפרשה מופיע הפסוק שאנו אומרים בברכת המזון: “ואכלת ושבעת וברכת את ה’ אלוקיך”. מיד לאחר מכן נאמר: “השמר לך פן תשכח

לקריאה »

פרשת “ואתחנן”

  השבת פרשת “ואתחנן”, שבת “נחמו”. בפרשה נאמר: “ואתם, הדבקים בה’ אלוקיכם, חיים כולכם היום”. רוצים לחיות חיים אמיתיים, חיים רוחניים? על ידי שנהיה דבוקים

לקריאה »

פרשת “דברים”

השבת פרשת “דברים”. השבת נקראת גם בשם “שבת חזון” על שם ההפטרה “חזון ישעיהו בן אמוץ” שחזה את החורבן. אבל מצד שני המילה חזון מרמז

לקריאה »
דילוג לתוכן