לקראת שבת

פרשת “מסעי”

השבת פרשת “מסעי”. פרשתינו מתחילה בתיאור המסעות והחניות של בני ישראל, מהיציאה ממצרים ועד לכניסה לארץ ישראל – חלק מהמסעות הזכירו אירועים לא נעימים שארעו

לקריאה »

פרשת “מטות”

השבת פרשת “מטות”. כאשר בלעם בן בעור רצה לקלל את עם ישראל וראה שאינו מצליח, אלא נמצא מברך אותם, החליט להזיק לעם ישראל בדרך אחרת,

לקריאה »

פרשת “פנחס”

השבת פרשת “פנחס”. בפרשה מופיעים שמות האנשים – ראשי המשפחות שעתידים לרשת את ארץ ישראל. מדובר על שנת ה-40 להיות בני ישראל במדבר, כאשר הם

לקריאה »

פרשת “בלק”

השבת פרשת “בלק”. בלק מלך מואב רואה כיצד בני ישראל מנצחים את המלכים סיחון ועוג בני הענק, וחושש מאוד לממלכתו, מזמין אליו את בלעם הרשע

לקריאה »

פרשת “חוקת”

השבת פרשת “חוקת” בפרשה מסופר על פטירתם של מרים הנביאה ואהרון הכהן. לאחר פטירת מרים מספרת התורה: “ולא היה מים לעדה…”. הסלע שנדד איתם במדבר

לקריאה »

פרשת “קרח”

השבת פרשת “קרח”. הפרשה מתחילה בסיפור המחלוקת של קורח נגד משה ואהרון, בטענה: “כי כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנשאו…”. טענתו היתה שהיות והעיקר הוא

לקריאה »

פרשת “שלח”

השבת פרשת “שלח”. בסיום הפרשה מופיעה מצוות ציצית: “דבר אל בני ישראל… ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם… וראיתם… וזכרתם את כל מצוות ה’”. על

לקריאה »

פרשת “בהעלותך”

השבת פרשת “בהעלותך”. בפרשה מופיע הפסוק אותו אנו אומרים בעת שפותחים את ארון הקודש: “ויהי בנסוע הארון… קומה ה’ ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך”. איך

לקריאה »

פרשת “במדבר”

השבת פרשת “במדבר”. בפרשה, אומר הקב”ה למשה לבחור נשיא לכל שבט, כדי לספור את העם. כאשר משהו יקר לנו, אנו סופרים אותו שוב ושוב כדי

לקריאה »

פרשת “בחוקותי”

השבת פרשת “בחוקותי”. הפרשה פותחת במילים: “אם בחוקותי תלכו…” אזי זוכים לכל הברכות. המילה ‘תלכו’ מרמז על עליה כמו שכתוב “ילכו מחיל אל חיל”, דהיינו

לקריאה »

פרשת “בהר”

השבת פרשת “בהר”. התורה מצווה אותנו בפרשה זו על מצוות השמיטה: “כי תבואו אל הארץ… ושבתה הארץ שבת לה’”. ישנה גישה האומרת שהמצוות ניתנו לתועלת

לקריאה »

פרשת “אמור”

השבת פרשת “אמור”. בפרשתנו בפסוק: “אלה מועדי ה’ מקראי קודש…” התורה מצווה על החגים שלאורך כל השנה, החל מחג הפסח, המשך בחג השבועות (חג הקציר)

לקריאה »

פרשת “קדושים”

השבת פרשת “קדושים” – בחו”ל “אחרי”. בפרשתנו כתוב: “לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך…”. החיבור בין שני חלקי הפסוק בא ללמדנו, שרק

לקריאה »

ערב שביעי של פסח

לאחר שעם ישראל יצא ממצרים בט”ו בניסן, הם הגיעו ביום השביעי אל מול הים כאשר המצרים רודפים אחריהם. כאשר בני ישראל לא ידעו מה לעשות

לקריאה »
דילוג לתוכן