לקראת שבת

פרשת “וארא”

השבת פרשת “וארא”. בפרשה זו מופיעים 7 מתוך 10 המכות שהקב”ה היכה את מצרים, השביעית היתה *’מכת ברד’* שהיתה תערובת של קור וחום – ברד

לקריאה »

פרשת “שמות”

השבת פרשת “שמות”. הקב”ה מתגלה למשה רבינו בתוך ה”סנה” – הסנה בוער באש, אבל לא נשרף, ואומר לו: *”לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי

לקריאה »

פרשת “ויחי”

השבת פרשת “ויחי”. בפרשה מסופר כיצד יעקב אבינו מברך לפני פטירתו, את שני בניו של יוסף. למרות שאפרים היה הצעיר, הוא שם את יד ימין

לקריאה »

פרשת “וישב”

השבת פרשת “וישב”. בפרשה מסופר על מכירת יוסף ע”י האחים. כאשר יוסף מתקרב אליהם, והם מתכננים להורגו, משכנע ראובן את האחים לא לעשות זאת, אלא

לקריאה »

פרשת “וישלח”

השבת פרשת “וישלח”. אחרי ששמעון ולוי הרגו את אנשי שכם, מספרת לנו התורה: “ויהי חתת אלוקים על הערים . . ולא רדפו אחרי בני יעקב”.

לקריאה »

פרשת “תולדות”

השבת פרשת “תולדות”. בפרשה מסופר: “ויהי עשיו איש יודע ציד…”, רש”י מסביר שעשיו השתמש בפה שלו לרמות את אביו, שיחשוב שהוא צדיק. שהיה “צד” את

לקריאה »

פרשת “חיי שרה”

השבת פרשת “חיי שרה”. חז”ל מלמדים אותנו שאת תפילת מנחה תיקן יצחק אבינו, ולומדים זאת מהפסוק בפרשתינו: “ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב”. המעניין הוא

לקריאה »

פרשת “וירא”

השבת פרשת “וירא”. הפרשה מתחילה בסיפור ההתגלות של הקב”ה אל אברהם, לאחר שקיים את הציווי של ברית מילה: “וירא אליו ה’… והוא יושב פתח האוהל”.

לקריאה »

פרשת “לך לך”

השבת פרשת “לך לך”. בפרשת השבוע מופיע הפסוק: “כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם”, ובהמשך שוב: “ונתתי לך ולזרעך

לקריאה »

פרשת “נח”

השבת פרשת “נח”. הבעל שם טוב מפרש את הפסוק: “ויאמר ה’ לנוח בוא … אל התיבה…” ע”פ פנימיות התורה, ומסביר ש’תיבה’ רומז לתיבות התורה והתפילה,

לקריאה »

פרשת “בראשית”.

השבת פרשת “בראשית”. בפרשה מסופר: “ויפל ה’ אלוקים תרדמה על האדם . . . ויקח אחת מצלעותיו . . . ויבן.. לאשה”. הגמרא במסכת סנהדרין

לקריאה »

חג שמחת תורה

“חג שמחת תורה” הערב נחגוג את החג המסיים את חגי תשרי – שמחת תורה, בריקוד עם ספרי התורה מתוך שמחה גדולה שפורצת את כל הגבולות.

לקריאה »

שבת חול המועד סוכות

השבת נקראת “שבת חול המועד סוכות”. בעיירה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, לא הצליחו שנה אחת להשיג אתרוג, ממש בערב החג הזדמן עובר אורח שהיה

לקריאה »

חג סוכות

“חג סוכות” מספרים ששנה אחת כאשר באו גדולי ורבני מעזיבוז’ לבקר בסוכתו של הבעל-שם-טוב, וראו כיצד היא נבנתה, טענו באוזניו שהיא איננה כשרה, הבעש”ט הוכיח

לקריאה »
דילוג לתוכן