בית חב"ד קריית עקרון

פרשת "אמור"

השבת פרשת "אמור" הרב מאיר כהן, חב"ד קריית עקרון הפרשה מתחילה במילים: "אמור אל הכוהנים בני אהרן, ואמרת אליהם…". מדוע כפל הלשון 'אמור – ואמרת'?

לקריאה »

פרשיות "אחרי – קדושים"

השבת פרשיות "אחרי – קדושים"מחוברות. בפרשיות אלו אנו מצווים בהרבה מצוות מעשיות, בפסוק נאמר: "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

לקריאה »

פרשת "שמיני"

השבת פרשת "שמיני". "ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל". הרב מאיר כהן, חב"ד קריית עקרון המשכן מוכן לגמרי, משה רבינו כבר מקריב

לקריאה »

חול המועד פסח

שבת "חול המועד פסח". בהגדה של פסח אנו אומרים: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". ועל זה הציווי של

לקריאה »

"שבת הגדול" – פרשת "צו"

השבת "שבת הגדול" – פרשת "צו". הרב מאיר כהן, חב"ד קריית עקרון בתחילת הפרשה מצווה אהרן הכהן על עבודת המקדש והאש שעל המזבח: "אש תמיד

לקריאה »

פרשת "ויקרא"

השבת פרשת "ויקרא". ספר ויקרא פותח בהקרבת קורבנות לה' בבית המקדש: "דבר אל בני ישראל… אדם כי יקריב מכם קרבן לה'…" על פי הדקדוק העברי,

לקריאה »

פרשת "כי תשא"

השבת פרשת "כי תשא". "כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף…". הוראה זו למשה

לקריאה »

פרשת "תצוה" – "שבת זכור"

השבת פרשת "תצוה" – "שבת זכור". הפרשה מתחילה במילים: "ואתה תצוה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור להעלות נר תמיד". ואתה=

לקריאה »

פרשת "תרומה"

השבת פרשת "תרומה". "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה…" בפרשה זו מצווה הקב"ה על בניית המשכן, ועל מנת שלכל אחד יהיה חלק ושייכות למקום

לקריאה »

פרשת "משפטים" – "שקלים"

השבת פרשת "משפטים" – "שקלים" הרב מאיר כהן, חב"ד קריית עקרון בפרשה זו מופיעים דיני השומרים: שומר חינם, שומר שכר, השוכר והשואל. לגבי השואל –

לקריאה »

פרשת "יתרו"

השבת פרשת "יתרו". הרב מאיר כהן, חב"ד קריית עקרון פרשתנו מספרת על מתן תורה, כאשר בני ישראל חונים סביב הר סיני: "ויבואו מדבר סיני… ויחן

לקריאה »

פרשת "בשלח"

השבת פרשת "בשלח" – שבת "שירה" הרב מאיר כהן, חב"ד קריית עקרון לאחר שבני ישראל יוצאים ממצרים, נתקלים הם במכשול גדול בדמות הים, כאשר המצרים

לקריאה »