דיירים: אמיר הלוי אסתר אלוני אברהם מגן ולוי נצחיה מקרית החינוך