ד"ר מאיה רוזנברג

5 עובדות על העיר רחובות

ד"ר אהרון מרשוב- בחוזה שנחתם בין ד"ר מרשוב לבין ועד הפועל של המושבה, נקבעו התעריפים שהרופא רשאי לקבל מחוליו, בעד ביקור בביתם, במרפאה, ביום ובלילה.

לקריאה »