המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי שואה ובדור השני.