חלוקי נחל שחורים או חלוקי נחל אפורים  – מחבר צבעים ועוד