לקראת חג

שמחת תורה

הערב נחגוג את "חג שמיני עצרת – שמחת תורה". המילה 'עצרת' הוא גם מלשון עצירה. במשך חג הסוכות אנחנו מתפללים גם עבור כל עמי העולם,

לקריאה »

ערב חג סוכות

החג המיוחד עליו נאמר: "ושמחת בחגך והיית אך שמח". ישנם מצוות רבות אותם אנו מקיימים באמצעות היד, מצוות אחרות מקיימים על ידי הרגליים, אחרות באמצעות

לקריאה »

לקראת ראש השנה

הערב נחגוג את ראש השנה, יום הדין – יום בו כולנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, מבקשים ומתחננים שיכתוב ויחתום אותנו לשנה טובה ומתוקה. ידועה

לקריאה »

ערב שביעי של פסח

לאחר שעם ישראל יצא ממצרים בט"ו בניסן, הם הגיעו ביום השביעי אל מול הים כאשר המצרים רודפים אחריהם. כאשר בני ישראל לא ידעו מה לעשות

לקריאה »

חג שמחת תורה

"חג שמחת תורה" הערב נחגוג את החג המסיים את חגי תשרי – שמחת תורה, בריקוד עם ספרי התורה מתוך שמחה גדולה שפורצת את כל הגבולות.

לקריאה »

חג סוכות

"חג סוכות" מספרים ששנה אחת כאשר באו גדולי ורבני מעזיבוז' לבקר בסוכתו של הבעל-שם-טוב, וראו כיצד היא נבנתה, טענו באוזניו שהיא איננה כשרה, הבעש"ט הוכיח

לקריאה »

שביעי של פסח

ערב "שביעי של פסח". ביום הזה לפני 3330 שנה ארע נס קריעת ים סוף, ובני ישראל עברו את הים בחרבה. כידוע, לפני כן התפלגו בני

לקריאה »

חג סוכות

בזוהר הק׳ נאמר שבכל יום באים אל הסוכה "אושפיזין" = אורחים. אברהם, יצחק ויעקב וכו׳. כאשר אחד מהם הוא ה"אושפיז" העיקרי, המביא איתו את כל

לקריאה »

לכבוד יום כיפור

מסופר על הבעל-שם-טוב, שהגיע שנה אחת ליישוב מסויים ליום כיפור, והבחין ששליח הציבור, כאשר הגיע בתפילה לווידוי "אשמנו, בגדנו, גזלנו וכו", החל לומר זאת *בשירה

לקריאה »

כימי צאתך מארץ מצרים

הערב נשב כולנו יחד ל"ליל הסדר" ונחגוג את *"חג החירות"*. הרבי מליובאוויטש מסביר את מושג ה"חירות" בצורה מעניינת. *חירות* היא מושג יחסי, שמשמעותו – האפשרות

לקריאה »