לקראת שבת

פרשיות "אחרי – קדושים"

השבת פרשיות "אחרי – קדושים"מחוברות. בפרשיות אלו אנו מצווים בהרבה מצוות מעשיות, בפסוק נאמר: "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

לקריאה »

חול המועד פסח

שבת "חול המועד פסח". בהגדה של פסח אנו אומרים: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". ועל זה הציווי של

לקריאה »

פרשת "ויקרא"

השבת פרשת "ויקרא". ספר ויקרא פותח בהקרבת קורבנות לה' בבית המקדש: "דבר אל בני ישראל… אדם כי יקריב מכם קרבן לה'…" על פי הדקדוק העברי,

לקריאה »

פרשת "כי תשא"

השבת פרשת "כי תשא". "כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף…". הוראה זו למשה

לקריאה »

פרשת "תצוה" – "שבת זכור"

השבת פרשת "תצוה" – "שבת זכור". הפרשה מתחילה במילים: "ואתה תצוה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור להעלות נר תמיד". ואתה=

לקריאה »

פרשת "תרומה"

השבת פרשת "תרומה". "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה…" בפרשה זו מצווה הקב"ה על בניית המשכן, ועל מנת שלכל אחד יהיה חלק ושייכות למקום

לקריאה »

פרשת "שמות"

השבת פרשת "שמות". "ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך". מהי ההגדרה של 'עבודת פרך'? רבי משה בן מימון (הרמב"ם) בספרו הי"ד החזקה מגדיר 'עבודת פרך'

לקריאה »

פרשת "ויחי"

השבת פרשת "ויחי" "ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה לי הם, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי". בעוד שאר הנכדים

לקריאה »

פרשת "ויגש"

"ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבךּ, ובנימין בכה על צואריו" – האירוע המרגש הזה מתרחש כאשר יוסף מתגלה לאחיו במצרים. רש"י מפרש שהבכי המשותף היה

לקריאה »

פרשת "מקץ"

השבת פרשת "מקץ". "ויכר יוסף את אחיו, והם לא הכירוהו.." אחי יוסף יורדים למצרים בשליחות יעקב אביהם, לרכוש אוכל, היות ושנות הרעב היו אז בעיצומן.

לקריאה »

פרשת "וישב"

השבת פרשת "וישב". "והנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי…", בחלום זה – השני מחלומות יוסף, מתוארים בני יעקב ככוכבי השמים, יתרון ומעלה לעומת

לקריאה »

השבת פרשת "וישלח". לאחר ששני בני יעקב 'שמעון ולוי' הרגו את אנשי העיר שכם (בעקבות המאורע עם דינה אחותם), מספרת לנו התורה: "ויהי חתת אלוקים

לקריאה »