ניתוח טכני

תחזית של תטא ל-17 ביוני 2018

בועז אילון מדד ת"א 25, מחיר אחרון: 1542.16 פער הארביטר'ג עומד על מינוס (0.25-) ומדד ת"א 35 אמור לפתוח בירידה ל-1539בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום

לקריאה »

תחזית  של תטא ל-27 במאי 2018

בועז אילון שקל דולר, שער אחרון: 3.56 שער הדולר שלילי וככל הנראה יישאר שלילי כך שבמוקדם או במאוחר יחזור הדולר להיחלש לעומת השקל. להחל גרף

לקריאה »