רכזת הכשרות וחינוך לזכויות אדם באגודה לזכויות האזרח