שנת הלימודים תשע"ט

רשת חוויות קיבלה את סמלי התמ"ת

הגשת בקשה להשתתפות בשכר לימוד (קבלת דרגה) לשנת הלימודים תשע"ט רשת חוויות עומדת בסטנדרטים הקפדניים ביותר שמציבה המדינה לניהול צהרונים, על מנת להעניק את החינוך

לקריאה »