בית המשפט דחה את ערעור העירייה בתעריפי היטל סלילת כביש

ארז שרווינטר

בעלים, מנכ"ל ועיתונאי בקבוצת ניוז

בית המשפט העליון דחה את הערעור של עיריית רחובות בגין התביעה הייצוגית שהוגשה נגדה על כך כי בחישוב שעליו התבססה בקביעת תעריפי היטל סלילת כביש נפלה טעות חישוב . אשר הביאה לגביית היטלים בשיעור גבוה מהנדרש.

זה לא סוד כי רשויות מקומיות מוסמכות לממן הקמה של תשתיות באמצעות גביית היטלים מתושבים המתגוררים בשטחה. אי לכך מחויבת כל רשות לקבוע את תעריפי ההיטלים שונים כמו היטל סלילת רחובות שמטרתו לממן סלילת כבישים ומדרכות ברחבי העיר.על העירייה לוודא כי ההיטלים הנגבים על ידה ,אכן נעשים בתחשיבים מקצועיים ולשם כך פנתה עיריית רחובות למשרד רואי חשבון אופיר בוכניק ושות' בבקשה כי יערוך בעבורה את תחשיב העלויות וזאת על מנת לעדכן את תעריפי היטל הסלילה שנקבעו בחוק העזר.
לאחר שנאספו כל הנתונים הרלבנטיים חיבר המשרד את התחשיב המיוחד וקבע במסגרתו שתי נוסחאות לחישוב נוסחה לחישוב תעריף היטל הסלילה שיש לגבות בגין השטח הבנוי במגרש (לרבות בניה לגובה ושטחי שירות – ולהלן: שטח הבניין), ונוסחה לחישוב תעריף היטל הסלילה שיש לגבות בגין שטח המגרש כולו (
על פי נוסחת החישוב הראשונה, בגין מ"ר אחד משטח הבניין יש לגבות היטל בשיעור של 85% מהמנה המתקבלת מחלוקת סך כל עלויות הסלילה שהעירייה הוציאה בעבר ותוציא בחמש השנים הבאות (בסך כל שטחי הבניינים שקיימים בהווה ושיהיה קיימים בעוד חמש שנים בתחום השיפוט של העירייה
על פי הנוסחה השנייה, בגין כל מ"ר משטח המגרש יש לגבות היטל בשיעור של 15% מהמנה המתקבלת מחלוקת סך כל עלויות הסלילה בעבר ובעתיד בסך כל שטחי המגרשים הקיימים בהווה ושיהיו קיימים בעוד חמש שנים בתחום השיפוט של העירייה
בחודש ינואר 2014 הגישה תושבת רחובות בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד עיריית רחובות בטענה כי בחישוב שעליו התבססה העירייה לצורך קביעת תעריפי היטל הסלילה נפלה טעות חישוב אשר הביאה לגביית היטלים בשיעור גבוה מהנדרש . לטענתה, הצבת המספרים בנוסחאות החישוב שנקבעו על ידי משרד רואי החשבון מטעם העירייה מניבים תוצאות שונות בתכלית מאלו שצוינו בתחשיב תעריפי היטל הסלילה שנקבעו על ידי המשרד ואומצו על ידי העירייה גבוהים מידי וכי בפועל יש לגבות היטל בסך 75.47 ש"ח בגין כל מ"ר משטח הבניין והיטל בסך 30.40 ש"ח בגין כל מ"ר משטח המגרש. טעות זו נבעה מכך שעורכי התחשיב הציבו במכנים של הנוסחאות החישוב שקבעו רק את הנתונים בנוגע לשטחי הבניינים והמגרשים בהווה ושכחו בטעות להציב בהם את נתוני הבניינים והמגרשים שיהיו קיימים בעתיד.
בעיריית רחובות טענו כי חוק העזר תוקן ביום 7.1.14 ועל כן הפסיקה לגבות היטלי סלילה בתעריף השגוי ובמקביל טענו בעיריית רחובות כי לא נפל פגם בתעריף ההיטל שהיו בתוקף טרם התיקון .
בית המשפט קיבל בחלקו את הבקשה לתביעה ייצוגית וקבע כי הוכח לכאורה שנפלה טעות בתחשיב שבגללה גבתה העירייה היטלי סלילה בשיעור גבוה מהנדרש .בנוסף בית המשפט עמד על כך שאין חולק כי העירייה לא הביאה בחשבון את שטחי הבניינים והמגרשים שיהיו קיימים בעתיד כאשר קבעה את גובה היטל הסלילה, ודחה את טענות העירייה כי הן מתיישבות לכאורה עם התחשיב , במיוחד שהן העירייה והן רו"ח בוכניק לא הצליחו להצביע על מסמך הטוען אחרת.
לאור הדברים פנתה עיריית רחובות לבית המשפט העליון וערערה כנגד ההחלטה בטענה כי בית המשפט שגה שקבע כי לא ניתן לראות שהיא חדלה ממעשיה. השופטת א. חיות לא קיבלה את טענות העירייה על כך שהיא חדלה מהגבייה ,כל עוד היא ממשיכה לגבות חובות עבר עוד הוסיפה השופטת חיות כי לייתר טענות העירייה היא לא רואה מקום להידרש ,היות והן אינן מגלות עילה למתן רשות ערעור. על כן הבקשה נדחית.ובנוסף, העירייה תשלם למשיבה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 15,000 ש"ח.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *