פרסום ראשון: בית המשפט קבע כי עיריית רחובות גבתה היטלי שמירה שלא כדין, העירייה תחזיר לתושבים את כספם ותשלם מיליון וחצי שכר טרחה, בכוונת העירייה לערער לעליון

חדשות רחובות - עיריית רחובות צילום רחובות ניוז - רחובות ניוז

ארז שרווינטר

בעלים, מנכ"ל ועיתונאי בקבוצת ניוז

בית משפט המחוזי בלוד פסק לטובת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד עיריית רחובות, ובה נטען כי העירייה גבתה היטלי שמירה שלא כדין בסכום של קרוב לשישה מיליון שקל, ו- 1.5 שכר טרחה וגמול לתובע הייצוגי. בעירייה מתכוונים להגיש ערעור לבית משפט העליון.

 

הבקשה לתביעה הייצוגית הוגשה בחודש אוקטובר 2016 על גביית היטלי שמירה שלא כדין. התביעה דיברה על כך שהעירייה גבתה היטל שמירה מהתושבים החל מחודש ינואר 2016 במשך עשרה חודשים שלא כדין, זאת מאחר ושר הפנים אמור לאשר את הליך הגבייה ולחדשו בהתאם לבקשת העירייה אך האישור לא ניתן. התביעה הוגשה כאמור באמצעות עו"ד יצחק מירון, כבר בעצם בקשת התובענה הייצוגית פנתה העירייה אל בית משפט העליון וביקשה לפסול את התביעה אולם היא אושרה ונידונה.

כסף

במהלך הדיונים טען מנהל אגף המיסים מנחם רוזנטל כי החזר כספי לתושבים עלול לפגוע קשות בתקציב העירייה. רוזנטל: "התביעה תגרור לפגיעה קשה בתקציב הרשות אשר העניקה בהתאם לפרשנותה האמורה לעיל את שירותי השמירה גם לאורך שנת 2016 לתושבי העיר, ועל כך אין מחלוקת. הנזק הצפוי לעירייה ולתושבי העיר הינו ניכר, שכן סך חיוב אגרת השמירה לחודשים ינואר-נובמבר 2016 עמד על 5,547,661 מיליון שקלים".

שופטת בית משפט המחוזי מיכל נד"ב התייחסה בפסק הדין לדבריו של רוזנטל: "טענותיו של מנהל אגף המיסים של הנתבעת, מר רוזנטל, בעניין הגנת התקציב, לא נתמכו
בראיות או בנתונים כלשהם.

על כן הטענה כי קבלת התביעה תגרום לפגיעה קשה בתקציב הנתבעת, נותרה טענה בעלמא. כמו כן לא הובאו כל ראיות לכך שההיטל שנגבה אכן שימש כולו או חלקו למימון השמירה. על כן אני קובעת כי לא הונחה תשתית ראייתית ראויה לביסוס הגנת התקציב או לפטור מחובת השבה לפי סעיף 2 בחוק עשיית עושר. זאת ועוד. כאמור במסגרת ההגנות יש לתת משקל להתנהגות העירייה".

השופטת מיכל נד"ב

השופטת מיכל נד"ב: "הנתבעת תשיב לכל אחד מחברי הקבוצה את סכ ומי היטל השמירה שנגבו מהם בגין חודשים ינואר – נובמבר 2016 .ההשבה תהיה בתשלום לחברי הקבוצה או בקיזוז מסכום הארנונה לפי בחירת המשיבה, בתוך 120 ימים מהיום. לסכום ההשבה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 ,וזאת מיום התשלום ועד למועד ההשבה בפועל.  הנתבעת לא תגבה את היטל השמירה בגין התקופה האמורה, ממי שלא שילם".

עו"ד יצחק מירון סיכם: "אני חושב שזו בשורה לשלטון החוק שגם רשויות מקומיות כגוף ציבורי, חייבות להקפיד על שמירת החוק ולא לגבות כספים שאין להן סמכות לגבות אותם. עכשיו תאלץ העירייה להשיב את כל הכסף שנגבה חזרה לתושבים כולל הוצאות משפט".

מעיריית רחובות נמסר: "עיריית רחובות סבורה שפסק הדין אינו מוצדק, כיוון שכספי ההיטל הושקעו במתן שירותי שמירה מקיפים לתושבי העיר לרבות פעילות השיטור העירוני. העירייה תגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון".

 

חדשות רחובות ניוז

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *