התראה אחרונה! מתן דיל לרחמים מלול ” אתה נדרש בפעם האחרונה תוך 72 שעות”

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

התראה אחרונה! יושב ראש האופוזיציה שיגר מכתב התראה לראש העיר בו דורש בפעם האחרונה להמציא לו מסמכים בנושא היטל שצ”פ.מהעירייה נמסר בתגובה ” יש להתפלא על כך שחברי המועצה פועלים באופן שיטתי לפגיעה קשה עד מאוד בהכנסות העירייה, המגיעות לכעשרות מיליוני שקלים, ובמיוחד מגופים גדולים כמו מכון ווייצמן, תנובה וקופ”ח”.

יושב ראש האופוזיציה עו”ד מתן דיל פנה הבוקר לראש העיר רחמים מלול במכתב מפורט בו הוא דורש להמציא לו נתונים נוספים על היטל שצ”‘פ תוך 72 שעות. במכתבו ציין “בישיבת מועצת העיר האחרונה דרשתי להשיב את הכספים שגבית מהתושבים באופן לא חוקי על
בנייה ישנה למגורים הגשתי הצעה לסדר. בהמשך לכך, אמרת, כי גם אתה לא רצית לגבות מבנייה ישנה ברובע מפותח שהיה קיים בו שצ”פ ערב חקיקת חוק העזר להלן – “בנייה ישנה” או “בנייה קיימת” ומתוך כך התחייבת והצהרת זאת בישיבות המועצה השונות לחברי המועצה אך לצערך, כך לדבריך, לימים קיבלת חוות דעת  מהיועצים המשפטיים שלך ובהמשך גם מתוך פסיקה של בית משפט הבנת שלא ניתן לקיים מדיניות זו ולכן “נאלצת” לגבות גם מבנייה ישנה. אני מבקש להדגיש, כי מבדיקה שערכתי עולה שגביה מבניה קיימת מממנת בדיעבד, בכפל ובשילוש, שצפ”ים קיימים, בניגוד לסעיף 260 לפקודת העיריות, באופן היוצר עודף גביה
משמעותי, מפר את עיקרון כיסוי העלויות משק סגור ומאפשר לעיריה בראשותך להסיט כספים מתוך קרן השצ”פ לטובת מטרות אסורות, כפי שאתה עושה בפועל.
אם תתקבל טענתך כי חוק העזר מחייב לפי לשונו לגבות מבניה קיימת, ואין זה כך, הרי שנוכח תחשיב חוק העזר והדברים שתוארו על-ידי בהצעה לסדר – יצא שהעברת את חוק העזר במליאת המועצה תוך גניבת דעת והטעיה של חברי המועצה, כשההחלטה מתקבלת על יסוד בסיס עובדתי ומשפטי שגוי, דבר המצדיק את ביטול חוק העזר או לכל הפחות הפחתה משמעותית ביותר של תעריפיו כדי שיממן רק שצפי”ם חדשים”.

ראש העיר רחמים מלול:

דיל אף הביא סימוכין לחובת העירייה למסור לו מסמכים ” בהתאם לסעיף 140א לפקודת העיריות ומתוקף תפקידי כחבר מועצת העיר רחובות ויו”ר האופוזיציה, ובהמשך לישיבת המועצה שהתקיימה ב19/2/18 ,אבקשכם להעמיד לרשותי לעיון ולבדיקה, בתוך לא יאוחר משלושה ימים מיום פנייתי זאת, את המידע, המסמכים והקבצים. אבקש להמציא את המידע לשיעורין, בתוך המועד הקבוע בחוק, הינו תחילה את המידע שניתן להמציאו במהירות היות והוא קיים ולאחר מכן מידע הדורש יותר זמן, אין צורך להמתין בהעברת המידע לכך שתחזיקו במידע כולו, אולם יובהר כי אין לסטות מלוח הזמנים שנקבע בחוק…אתה נדרש בפעם האחרונה להעביר אליי את המידע תוך 72 שעות ושאם לא כך אאלץ לצערי לנקוט בהליכים משפטיים נוספים, כאשר הפעם נעמוד גם על הוצאות לדוגמא”.

רחמים מלול ומתן דיל בימים טובים יותר

מהעירייה נמסר: בניגוד מוחלט לאמור בפנייה הנדונה, עיריית רחובות פועלת אך ורק על פי הוראות החוק, הנחיות היועצים המשפטיים ופסיקת בתי המשפט בנושא, ומחייבת כדין את הנכסים בעיר בתשלום היטלי שצ”פ.
יש להתפלא על כך שחברי המועצה פועלים באופן שיטתי לפגיעה קשה עד מאוד בהכנסות העירייה, המגיעות לכעשרות מיליוני שקלים, ובמיוחד מגופים גדולים כמו מכון ווייצמן, תנובה וקופ”ח, אשר כנגד גופים אלו יש פסקי דין ברורים המחייבים אותם בתשלום מלוא היטל השצ”פ.
לצערנו בחרה האופוזיציה להסתמך על פסק דין בודד וחריג עד מאוד, פס”ד אשר סותר שלושה (!) פסקי דין קודמים של בית המשפט המחוזי שניתנו ע”י 3 שופטים שונים. מקריאה ראשונה ברור כי פס”ד שגוי זה מכיל בתוכו קביעות משפטיות שגויות לחלוטין, אשר מנוגדות להנחיות משרד המשפטים ומשרד הפנים בנושא כמו גם את הוראות חוק העזר. זאת ועוד : פסק הדין האמור מתבסס על הנאמר בעבר בישיבת המועצה כאילו ההיטל אינו חל על בנייה קיימת. אולם כיוון שבישיבת המועצה האחרונה הובהר על דעת רוב חברי המועצה כי ההיטל חל גם על בנייה קיימת, זאת בהתאם להוראות והנחיות משרד המשפטים וחוק העזר – כל הבסיס של פסק הדין הבודד כאמור – נשמט”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן