לידיעת התושבים: אושר פטור מארנונה על פרגולה

ארז שרווינטר

בעלים, מנכ"ל ועיתונאי בקבוצת ניוז

אושר סופית הצעת חוק של יו"ר הקואליציה ח"כ דודי אמסלם: פטור מארנונה על פרגולה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018,

מוצע לקבוע כי אם רשות מקומית לא כללה בחישוב השטח של נכס המשמש למגורים שטח מצללה לשם הטלת ארנונה לפי צו הארנונה שלה ערב תחילתו של התיקון המוצע, היא לא תהיה רשאית לכלול אותו רק משום שהמצללה כוסתה בכיסוי שקוף העשוי מחומר פלסטי, ובלבד ששטח המצללה יוגבל לשימושים שניתן לעשותם בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים, למעט שימוש לצורכי חניה או אחסנה. תחילתו של חוק זה ביום 1 בינואר 2019.

בדברי ההסבר נכתב: "ההסדר המוצע נועד לשנות את המצב הקיים, שלפיו כיסוי המצללה בחומר פלסטי שקוף עשוי להפוך את שטח המצללה לשטח בר־חיוב, בדומה ליתר שטחי דירת המגורים. יובהר כי הצעת החוק אינה משנה את המצב המשפטי הנוהג ברשויות מקומיות שמטילות ארנונה בעד שטח המצללה על פי צו הארנונה שלהן."

54 תמכו ללא מתנגדים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *