פרשת חיי שרה – ההבדל בין מבחן לניסיון

לוחם האש איתמר פישר רס"ן במיל'
ארז שרווינטר

ארז שרווינטר

בעלים, מנכ"ל ועיתונאי בקבוצת ניוז

פרשת חיי שרה – ההבדל בין מבחן לניסיון

מאת: רס"ן במיל' איתמר פישר ממערך הכיבוי וההצלה

בפרשה מסופר על מיתתה וקבורתה של שרה אימנו.
נבדוק בפרשה, מדוע קיפחה שרה את חייה?
הסיפור המפורסם הוא, כאשר אברהם הלך לעקוד את יצחק בנם, הגיע השטן וסיפר לשרה על העקדה וטרם הספיק לומר לה שיצחק לא נשחט, פרחה שרה את נשמתה ומתה.
ע"פ המפרשים, שרה נפטרה כתוצאה מבשורת השטן על עקדת יצחק בנה.
ושואלים שאלה, הלוא ידוע ששרה הייתה גדולה מאברהם בנבואה, אז כיצד יתכן שאברהם עמד בניסיון העקדה ואילו שרה נפטרה רק כתוצאה משמיעת הבשורה בלבד?
חכמים מסבירים שיש הבדל בין 2 סוגי ניסיונות שבאים על האדם- מבחן וניסיון.
מבחן – נועד לבחון את האדם ע"פ הטבע.
ניסיון – נועד לנסות את האדם האם יעמוד בדברים שלמעלה מן הטבע.
בסיפור בפרשה, לאברהם היה ניסיון לפעול למעלה מהטבע ולעקוד את בנו ואילו לשרה היה זה מבחן שנדרשה לסמוך על בעלה.

למדים אנו מכאן כלל חשוב לחיים,
במרוצת החיים אנחנו עומדים לא אחת במבחנים ולעיתים נדירות אף בניסיונות, לכל האחת ואחד הכוחות והיכולות שלו להתמודד ואין דומה האחת לשנייה ואין מה שנראה כלפי חוץ בפנים.
בכל אחד ואחת מאיתנו טמונים הכוחות להתמודד עם מבחני החיים, כאשר אנחנו צולחים אותם אנחנו גדלים ומתחזקים וככה נהיה חזקים גם במידה ויבוא עלינו ניסיון.

שבת שלום

זמני כניסה ויציאת השבת:
תל אביב: 16:17-17:18

תגובות

דילוג לתוכן