שימוש במסכה יכול להוסיף נדבך של הגנה באמצעות חסימת מסלול טיפות הרסס של החולה, ולכידה של חלקן לפני שהן מתפשטות לסביבה. מסכה יכולה גם למנוע מטיפות גדולות לנחות בסביבת הפה והאף של מי שעוטה אותה, למרות שהיא אינה מגינה מפני שאיפה של טיפות קטנות.

השימוש במסכות מגן נשימתיות שמגינות מפני אירוסולים נדרש כרגע רק עבור אנשי צוות רפואיים בעת ביצוע פעולות פולשניות שמייצרות אירוסולים, כגון אינטובציה (החדרת צינורית הנשמה) וברונכוסקופיה (בדיקת סימפונות), ולא עבור כלל האוכלוסיה.

נראה כי לאור ההתפשטות המהירה של הנגיף יש חשיבות רבה להבנת ההיבטים הביופיזיקליים של התפשטות טיפות נגועות המופרשות מדרכי נשימה של חולים. אלו יכולים לסייע בשיפור דרכי ההתגוננות שלנו, ובכך להפחית תחלואה ותמותה.