בית המשפט בלוד חייב את עיריית רחובות להעביר קרקע למכון ויצמן

ארז שרווינטר

בעלים, מנכ"ל ועיתונאי בקבוצת ניוז

תושבת רחובות עתרה לבית המשפט המחוזי בלוד בדרישה שיורה לעירייה להפיק עבורה אישור המופנה לרשם המקרקעין לצורך העברת הזכויות על מנת שתוכל לרשום את הקרקע בשטח של 16,045 מ"ר כחלקה 2 בגוש 3688 ובמגרש בשטח של 50,271 מ"ר כחלקה 29 בגוש 3688 על שם מכון ויצמן שרכש ממנה את הזכויות ב- 26.10.15 תמורת 40,500,000 מליון שקל.

עיריית רחובות סירבה להנפיק את האישור על הקרקע וטענה שמדובר בניסיון להתחמק מתשלום היטל השבחה בגין התוכנית,מאחר וביום 22.10.15 אושרה ופרסמה תוכנית בנין עיר רח/2005/ו למתן תוקף לצורך הכשרת הקרקע להקמתו של פארק תעשייה חדש,בהמשך לפארק התעשייה הקיים. אי לכך, מכון ויצמן צפוי להמשיך ולטעון כי הוא זכאי לפטור מהיטל השבחה על פי חוק התכנון והבניה . בין הצדדים ישנה מחלוקת משפטית באשר לזהות של הנושא בהיטל ההשבחה . לטענת עיריית רחובות על העותרת לשאת בהיטל, ולטענת העותרת יש להשית את ההיטל על הקונה – מכון ויצמן למדע. כל זאת בהינתן שהסכם המכר נחתם לאחר אישורה ופרסומה של התכנית המשביחה, אך בטרם נכנסה התכנית לתוקף.
השופט ,ד"ר אחיקם סטולר פסק בסופו של עניין מאחר שהתוכנית אושרה ופורסמה בילקוט הפרסומים ביום 22.6..2.62 )אירוע המס(, יום תחילתה של תכנית, הוא ביום 1.66.2.62, והוא המועד הקובע לעניין החבות בהיטל השבחה. מועד זה מאוחר לחתימת הסכם המכר והעברת הזכויות מהעותרת ,מי שחייב בו הוא מכון ויצמן במועד המימוש העתידי על הקרקע

בנסיבות העניין, פסק סטולר על עיריית רחובות לשלם הוצאות ושכר טרחת עו"ד בשיעור של 15,000 אלף שקל . סכום זה יהיה צמוד למדד וישא ריבית חוקית מתאריך הפסיקה ועד לתשלומו המלא בפועל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *