הפרת חוזה – איך תוקפים משפטית מפר חוזה

buypostil

buypostil

קרדיט תמונה FREEPIK

—תוכן שיווקי—

הפרת חוזה – מבוא

ההנחה הרווחת היא כי חוזים יש לקיים. אולם לא פעם אחד הצדדים מבצע הפרת חוזה. אם כן מה עלינו לעשות? והאם על כל הפרה מגיע לנו פיצוי מהמפר?

על כל נושא הפרת חוזה, בין אם הפרת חוזה שכירות דירה, בין אם הפרת חוזה שותפות וכו' – אמון חוק החוזים ובפרט חוק החוזים (תרופות) שעניינו ב- מה אנו זכאים לקבל כאשר הופר החוזה בו אנו שותפים על ידי הצד שמנגד.

מהי הפרת חוזה

הפרת חוזה היא מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה כהגדרת חוק החוזים. בעיקרון על כל הפרה ניתן לקבל כפיצוי – את ביטול החוזה או פיצוי כספי או את קיום החוזה כפי שהיה צריך להתבצע לכתחילה.

תקיפה משפטית של הפרת חוזה

כפי שכבר הזכרתי, תקיפה משפטית משום הפרת חוזה יכול שתביא לפיצוי כספי, לשם קיום החוזה או לשם ביטול החוזה. כיצד כל אחת מהתרופות הללו תתקיים? מתי נוכל לטעון להפרה ומה עלינו לדעת כדי לתקוף הפרת חוזה?

הווה נסקור את הפרטים בעניין:

 • פיצוי כספי: קבלת פיצוי כספי תינתן אך ורק על הפרת חוזה ועל התוצאות שהביאה הפרת החוזה על הנפגע. יש להראות שאותה הפרה הייתה עניין שהמפר יכול היה לראות מראש את התוצאות שהולכות להיגרם כתוצאה מהפרתו.

  כלומר, המפר יכול היה לצפות את קרות הנזק. צריך להיות נזק שסביר היה שיקרה כתוצאה מההפרה. נזקים מרחיקי לכת שלא ניתן לצפות בעת כריתת החוזה שיגרמו כתוצאה מהפרת החוזה, ככל הנראה לא יקנו לנפגע את הזכות לפיצוי.

  יש להוכיח את הנזק שנגרם. הנזק הוא איננו נזק כספי, בית המשפט יהא זה שיכמת את הנזק ויקבע מה שוויו במספרים. עם זאת, ישנה ציפייה מהנפגע שיעשה כל שיוכל כדי להקטין את הנזק שנגרם לו ולא ישב מהצד בעוד הנזק ממשיך להתקיים ופוגע בו בצורה חזקה יותר.

  לדוגמה: אם החוזה היה חוזה לרכישת מוצרים וכתוצאה מהפרת החוזה הקונה סופג הפסדים, עליו להתקשר במהירות המרבית האפשרית עם ספק אחר ולצמצם את הפסדיו ככל שניתן. לא יעלה על הדעת שהוא לא ירכוש את אותם מוצרים מספק אחר במשך שנה ולאחר מכן ידרוש פיצויים על הפסדים שנגרמו לו במשך כל השנה.

 • קיום חוזה – ישנה אפשרות לחייב את המפר לקיים את החוזה. זו אכיפת חוזה. לבית המשפט יש שיקול דעת מה הוא דורש כנגד חיובו של המפר לקיים את החוזה. על אף שהחוזה הופר כלפיכם ייתכן ובית המשפט יחליט כי עליכם לקיים בכל זאת את חובתכם בעסקה.

  לדבריו של עו"ד אלי מור מאתר – https://www.law4youth.com/ אכיפת חוזה, אין פירושה בהכרח שיאכפו לטובתך את החוזה ללא תמורה. כמו כן, ישנם מצבים שהחוק לא יאפר בהם לאכוף את החוזה על המפר. לדוגמה – אם ההפרה בוצעה כיוון שאין אפשרות לבצע את החוזה או אם האכיפה אינה צודקת בנסיבות הנתונות וכדומה.

 • ביטול החוזה – ניתן להביא לביטול חוזה רק אם ההפרה הייתה הפרה יסודית של החוזה. הפרה יסודית פירושה הפרה שלו ידעתי בעת כתיבת החוזה שהיא עתידה להתקיים, סביר להניח שלא הייתי מתקשרת באותו החוזה. לחילופין- יכול שהדרנו בחוזה בינינו כי אי קיום חובה מסוימת תראה כהפרה יסודית.

  כדי לבטל חוזה על הנפגע להודיע על כך לצד השני. את הודעת הביטול יש לשלוח סמוך ככל שניתן למועד שבו גילתם את ההפרה. שליחה מאוחרת מידיי של הודעת ביטול עלולה להיחשב כפעולה שלא בתום לב. ביטול כרוך בכך שהנפגע משיב את כל מה שקיבל. הרעיון הוא לחזור אחורה בזמן כאילו מעולם לא נפגשו הצדדים ומעולם לא התקיימה הפרת חוזה.

הפרת חוזה – מידע נוסף

חשוב לדעת שמלבד הסיבות הללו להפרת חוזה ומלבד הכללים הדקדקניים הללו ישנם כללים נוספים שחשוב להכיר כאשר באים לתקוף הפרת חוזה. למשל, מסבירה שירי אלון , אם הצד שמולכם לחוזה הודיע מראש שאיננו עומד לקיים את ההסכם, ניתן לקבל את התרופות המנויות לעיל (על פי נסיבות העניין) גם לפני שתהא הפרת חוזה בפועל.

חשוב להכיר בכל הקשור לחוזים את המונח: "תום לב". גם כאשר הפרת החוזה נעשתה כלפיכם, גם כאשר אתם פגועים ישנה ציפייה מתמדת שתנהגו ככל שניתן בהגינות.

לסיכום, הנטייה הטבעית היא לרצות לפגוע חזרה במי שפגע בכם, ואולם, החוק לא מקבל זאת. ראינו זאת למשל בכך שמחייבים אותנו לצמצם ככל הניתן את הנזק שנגרם לנו ולא לנסות לסחוט פיצוי גבוהה יותר מאת המפר. אם כן – חוזים יש לקיים ואם לא נפעל על פי הנחה זו ייתכן שנצטרך לשלם בביטול החוזה ובמקרים גרועים יותר בפיצוי כספי גבוה.

תגובות

השאר תגובה

דילוג לתוכן
%d בלוגרים אהבו את זה: