דצמבר ב1, 2017

פרשת וישלח

בפרשת השבוע מסופר על עזיבת יעקב את בית לבן בחרן, בדרכו אל ארץ ישראל. הוא חושש מהמפגש הצפוי עם אחיו עשיו, ומתפלל אל הקב"ה במילים:

לקריאה »