אוקטובר ב5, 2018

פרשת "בראשית".

השבת פרשת "בראשית". בפרשה מסופר: "ויפל ה' אלוקים תרדמה על האדם . . . ויקח אחת מצלעותיו . . . ויבן.. לאשה". הגמרא במסכת סנהדרין

לקריאה »